Címjegyzék
FEGYELMI ÉS FELEBBVITELI HATÁTOZATOK
idény szervezet
kiválaszt
sorszám al dátum kire vonatkozik
eltiltva
mettől - meddig
felfüggesztve
mettől - meddig
fok
43 6 2020.11.23 Malév SC sportszervezet - - 2. fok

Az eljáró Fellebbviteli Tanács a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a MALÉV SC mérkőzés rendezési hiányossága nem lett megfelelően és minden kétséget kizáróan bizonyítva, ezért a MALÉV SC sportszervezettel szemben az elsőfokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetés nem megalapozott. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-99./2020-21. (X.20.) számon hozott határozatát hatályon kívül helyezi és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

42 5 2020.11.06 Tapolca VSE sportszervezet - - 2. fok

Az eljáró Fellebbviteli Tanács a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Tapolca Városi Sportegyesület a mérkőzés kezdete előtt egy órával feltöltötte a csapatnévsort, valamint a mezszámokat az MKSZ Rögzítői Rendszerébe, emiatt a Tapolca Városi Sportegyesület - az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetéssel - nem büntethető. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-96./2020-21. (X.20.) számon hozott határozatát megváltoztatja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

41 5 2020.11.06 Tapolca VSE sportszervezet - - 2. fok

Az eljáró Fellebbviteli Tanács a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Tapolca Városi Sportegyesület a mérkőzés kezdete előtt egy órával nem töltötte fel a mezszámokat az MKSZ Rögzítői Rendszerébe, ennek értelmében a Tapolca Városi Sportegyesület csapatával szemben, az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetés megalapozott. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-95./2020-21. (X.20.) számon hozott határozatát helybenhagyja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

39 4 2020.11.06 Siófok KTC KFT sportszervezet - - 2. fok

Az eljáró Fellebbviteli tanács a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Siófok KTC Kft. a mérkőzés kezdete előtt egy órával nem töltötte fel a mezszámokat, valamint nem jelölte a kapusokat és a hivatalos személy minőségét az MKSZ Rögzítői Rendszerébe, ennek értelmében a Siófok KTC Kft. csapatával szemben, az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetés megalapozott. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-72./2020-21. (X.09.) számon hozott határozatát helybenhagyja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

38 4 2020.11.06 Siófok KTC KFT sportszervezet - - 2. fok

Az eljáró Fellebbviteli Tanács a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Siófok KTC Kft. a mérkőzés kezdete előtt egy órával nem töltötte fel a mezszámokat, valamint nem jelölte a kapusokat és a hivatalos személy minőségét az MKSZ Rögzítői Rendszerébe, ennek értelmében a Siófok KTC Kft. csapatával szemben, az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetés megalapozott. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-71./2020-21. (X.9.) számon hozott határozatát helybenhagyja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

38 2020.11.06 Ózdi KC sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: Kabók József, tagjai: dr. Driszku – Törös Klaudia, Markó-Major Bernadett) Ózdi KC sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését megvalósította, illetve megsértette a Magyar Kézilabda Szövetség 54./2020. (IX.04.) számú határozatával elfogadott zárt kapus mérkőzésekre vonatkozó határozatát, ezért a sportszervezetet a Fegyelmi Szabályzat 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján fegyelmi büntetésként: írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

37 4 2020.11.06 Siófok KCSE sportszervezet - - 2. fok

Az eljáró Fellebbviteli Tanács a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Siófok KCSE csapatnévsort, valamint a mezszámokat az MKSZ Rögzítői Rendszerébe nem töltötte fel a mérkőzés kezdete előtt egy órával, ennek értelmében a Siófok KCSE csapatával szemben, az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetés megalapozott. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-73./2020-21. (X.09.) számon hozott határozatát helybenhagyja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

35 11 2020.11.06 Veszprémi Magyar-Finn Egyesület sportszervezet - - 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület csapata igazoltan lépett vissza a fiú U13 bajnokságból, emiatt a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület - az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetéssel - nem büntethető. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-36./2020-21. (IX.25.) számon hozott határozatát megváltoztatja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

33 11 2020.11.06 Győrújbaráti TK sportszervezet - - 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Győrújbaráti Testedző Kör csapata igazoltan lépett vissza a fiú U13 bajnokságából, emiatt a Győrújbaráti Testedző Kör - az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetéssel - nem büntethető. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján, az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-41./2020-21. (IX.25.) számon hozott határozatát megváltoztatja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

32 2020.11.06 VIRÁG LÁSZLÓ személy - játékos - 2025.09.26 - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kékes Csaba, Markó-Major Bernadett) Virág László (10239) sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja, a 77.§(2) és a78.§(1) alapján az alábbi büntetéssel sújtja: Az eljárás alá vont sportolót (Virág László) 2025. szeptember 26. napjáig a Magyar Kézilabda Szövetség versenyrendszerében szervezett mérkőzés részvételétől valamennyi versenyrendszerre kiterjedően eltiltja. Fegyelmi Tanács a fegyelmi büntetést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja.

30 2020.11.06 TURI ATTILA személy - játékos - 2021.06.30 - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kabók József, Markó-Major Bernadett) Turi Attila (8257) sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1 és 4.1.4. pontjait megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja és a 78.§(1) bekezdése alapján az alábbi büntetéssel sújtja: Az eljárás alá vont sportolót (Turi Attila) az NBII-es férfi bajnoki mérkőzésektől 2021. június 30. napjáig eltiltja. Fegyelmi Tanács a fegyelmi büntetést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja.

37 2020.11.05 BALOGH ÁKOS személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Driszku-Törös Klaudia, tagjai: Kabók József, Egyed Bence) Balogh Ákos sportszakemberrel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint az ennek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 2. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 25.§ (1) e) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportszakembert 1 (azaz egy) leány serdülő bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

36 2020.10.29 REZNÁK BENCE személy - játékos - - 1. fok
Ceglédi Kézilabda Klub SE

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Driszku-Törös Klaudia, tagjai: Kabók József, Egyed Bence) Reznák Bence sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.2. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 3 (azaz három) mérkőzés eltiltással sújtja, és ezt az MKSZ valamennyi versenyrendszerére kiterjeszti.

34 6 2020.10.29 MAFC sportszervezet - - 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a határozatban foglaltak alapján megállapítja, hogy a MAFC csapata a Versenykiírás 12. pontjának hivatkozott rendelkezésére tekintettel fellebbezéstét nem az MKSZ Fellebbviteli Bizottságának hivatalos e-mail címére küldte meg, ennélfogva úgy tekintendő a jogorvoslati kérelem, mintha be sem nyújtották volna. Ezen kívül a fellebbező sportszervezet által 2020. október 07. napján utólagosan küldött fellebbezés - figyelemmel szintén a Versenykiírás 12. pontjában foglaltakra - késedelmesen került benyújtásra, tekintettel arra, hogy az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül kell fellebbezést benyújtani, amelyet az eljárás alá vont sportszervezet elmulasztott és jogorvoslati kérelmét kizárólag határidőn túl terjesztett elő, amelyet 2020. október 07. napján írt levelében elismert. Az eljáró Fellebbviteli Tanács a Versenykiírás 12. pontjára tekintettel a fellebbezést határozattal a rendelkező részben foglaltak szerint elutasítja.

30 6 2020.10.29 Dabasi KC VSE sportszervezet - - 2. fok

Az eljáró Fellebbviteli Tanács a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Dabasi KC VSE 2020. augusztus 27. napján kelt levelében visszalépett a Gyermekbajnokság leány U14 (terület) korosztályú küzdelmeiből, és annak indokát a Versenykiírás módosításában meghatározott feltételek alapján megfelelően igazolni nem tudta, ennélfogva a Dabasi KC VSE csapatával szemben az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott pénzbüntetés megalapozott. Az eljáró Fellebbviteli Tanács mindezek alapján az első fokon eljárt Verseny Albizottság VB-6./2020-21. (IX.07.) számon hozott határozatát helybenhagyja és a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

35 2020.10.22 KATONA BALÁZS DÁVID személy - játékos - - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kékes Csaba, Egyed Bence) Katona Balázs sportolóval (képviseli: Dr. Monori Tamás, ügyvéd) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 4 (azaz négy) NBII-es férfi bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

34 2020.10.22 SZENTTAMÁSI NAGY KRISZTIÁN személy - játékos - - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kékes Csaba, Egyed Bence) Szenttamási Nagy Krisztián sportolóval (képviseli: dr. Monori Tamás, ügyvéd) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 5 (azaz öt) NBII-es férfi bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

33 2020.10.22 KRIZMANICS GÁBOR személy - játékos - - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kékes Csaba, Egyed Bence) Krizmanics Gábor (képviseli: dr. Monori Tamás, ügyvéd) sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 5 (azaz öt) NBII-es férfi bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

31 2020.10.22 BALOG ZOLTÁN személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kékes Csaba, Egyed Bence) Balog Zoltán sportszakemberrel (képviseli: dr. Monori Tamás, ügyvéd) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszakember magatartása a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) - (3) bekezdésébe, ütközik, illetve megsértette a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának IV. fejezet (5) bekezdés b) pontját, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként: 4 (azaz négy) NBII-es férfi kézilabda bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

29 2020.10.21 POLERECZKI PÁL személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kabók József, Egyed Bence) Polereczki Pál sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 4 (azaz négy) NBII-es férfi bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

28 14 2020.10.21 Tapolca VSE sportszervezet - - 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a határozatban kifejtett indokok és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a Tapolca Városi Sportegyesület csapata igazoltan lépett vissza a leány U15 (terület) bajnokságából, emiatt a Tapolca Városi Sportegyesület - az első fokon eljárt Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által kiszabott - pénzbüntetéssel nem büntetendő. Mindezek alapján a Fellebbviteli Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint dönt.

28 2020.10.21 NAGY BENCE személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kabók József, Egyed Bence) Nagy Bence sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 5 (azaz öt) NBII-es férfi bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

27 2020.10.21 WÁGNER ANTAL személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kabók József, Egyed Bence) Wágner Antal sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 5 (azaz öt) NBII-es férfi bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

26 2020.10.21 CSAMANGÓ ZSOMBOR személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kabók József, Egyed Bence) Csamangó Zsombor sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 1.1. pontját megvalósította, azaz fegyelmi vétséget követett el, ezért a sportolót a Fegyelmi Szabályzat 23.§ (1) d) pontja alapján az alábbi büntetéssel sújtja: az eljárás alá vont sportolót 2 (azaz kettő) NBII-es férfi bajnoki mérkőzéstől eltiltja.

25 2020.10.21 Kiskőrösi KS Kft sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: Kabók József, tagjai: dr. Lóránth József, Egyed Bence) Kiskőrösi KS Kft sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését megvalósította, illetve megvalósította a Fegyelmi Szabályzat I. számú melléklet 9.1-9.3- pontját megvalósította, illetve a Biztonsági Szabályzat 5.§, 6.§, 9.§, 11.§, 28.§-aiban foglaltakat megsértette, ezért a sportszervezetet a Fegyelmi Szabályzat 26.§ (1) bekezdés e) és o) pontja alapján fegyelmi büntetésként: 500.000,-Ft (azaz ötszázezer forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, és elrendelni Kiskőrösi KS Kft következő 5 (öt) hazai bajnoki mérkőzésének nézők nélküli, zárt sportlétesítményben történő megtartását.

24 2020.10.12 Kiskőrösi KS Kft sportszervezet - - 1. fok

Kiskőrösi KS Kft (321) sportszervezet (rendezési hiányosságok) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

23 2020.10.12 KATONA BALÁZS DÁVID személy - játékos - - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

Katona Balázs (342) az MK Pelikán Siklós KC sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

22 2020.10.12 SZENTTAMÁSI NAGY KRISZTIÁN személy - játékos - - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

Szenttamási Nagy Krisztián (10233) az MK Pelikán Siklós KC sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

21 2020.10.12 VIRÁG LÁSZLÓ személy - játékos - - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

Virág László (10239) az MK Pelikán Siklós KC sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

20 2020.10.12 KRIZMANICS GÁBOR személy - játékos - - 1. fok
MK Pelikán-Siklós KC

Krizmanics Gábor (10222) az MK Pelikán Siklós KC sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

19 2020.10.12 BALOG ZOLTÁN személy - edző - - 1. fok

Balog Zoltán (10208) az MK Pelikán Siklós KC sportszakember (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

18 2020.10.12 CSAMANGÓ ZSOMBOR személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

Csamangó Zsombor (18583) a Kiskőrösi KS Kft sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

17 2020.10.12 WÁGNER ANTAL személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

Wágner Antal (8259) a Kiskőrösi KS Kft sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

16 2020.10.12 NAGY BENCE személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

Nagy Bence (47825) a Kiskőrösi KS Kft sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

15 2020.10.12 POLERECZKI PÁL személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

Polereczki Pál (8242) a Kiskőrösi KS Kft sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

14 2020.10.12 TURI ATTILA személy - játékos - - 1. fok
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT

Turi Attila (8257) a Kiskőrösi KS Kft sportoló (rendkívül súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogát magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

13 2020.10.08 Mosonmagyaróvári KC SE sportszervezet - - 2021.06.30 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: Kabók József tagjai: dr. Driszku-Törös Klaudia, Markó-Major Bernadett) Mosonmagyaróvár KC SE sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését megvalósította, illetve megszegte a Fegyelmi Szabályzat I. számú mellékletének 9.1., 9.3. és 10.3. pontját, így őt a Fegyelmi Szabályzat 26.§ 1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként: 100.000, - azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A Fegyelmi Tanács a büntetés végrehajtását a Fegyelmi Szabályzat 19. § (1) bekezdés alapján 2021. június 30. napjáig próbaidőre felfüggeszti.

12 2020.09.23 WOTH PÉTER személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Driszku-Törös Klaudia, tagjai: Markó-Major Bernadett, Egyed Bence) dr. Woth Péter sportszakember szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszakember magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 2. pontjában foglaltakat, azaz a kötelezettségszegést nem követte el.

11 2020.09.18 Békéscsabai ENKSE sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: Kabók József, Egyed Bence) Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III. 12. Kormányrendelet, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését megvalósította, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség 81./2020. (VIII.29.) számú határozatával elfogadott Covid-19 Egészségügyi protokoll 2. oldalának 1. és 2. pontját megszegte, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 26. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként: 300.000, - Ft (azaz háromszázezer forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

10 2020.09.18 Füredi KSE sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: Kabók József, tagjai: dr. Driszku – Törös Klaudia, Markó-Major Bernadett) Füredi KSE sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet magatartásával a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 12 § (1) - (3) bekezdését megvalósította, illetve megszegte a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 9.2-9.3. pontját, és a Versenykiírás 2. számú mellékletének „s” pontja értelmében felelősséggel tartozik, ezért őt a Fegyelmi Szabályzat 26. § (1) bekezdés c) és o) pontja alapján fegyelmi büntetésként: a rendezői létszám duplájára történő felemelésére 2 (azaz két) hazai mérkőzésre, valamint 100.000, - Ft (azaz egyszázezer forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

27 4 2020.09.14 Szolnoki KCSE sportszervezet - - 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság tagja, dr. Rektenwald Fanni megállapította a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottság hatáskörének hiányát, és elrendelte a Szolnoki Kézilabda Club SE sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által VB-2./2020-21. (VIII.13.) számon hozott határozatával szemben előterjesztett fellebbezésének áttételét, az ügyben hatáskörrel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságához.

9 2020.09.11 MAROSÁN GYÖRGY személy - edző - - 2020.12.31 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: dr. Driszku – Törös Klaudia, Egyed Bence) Marosán György sportszakemberrel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszakember a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) - (3) bekezdésébe, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának IV. fejezet (5) bekezdés b) és f) pontjátba ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján fegyelmi büntetésként: 100.000, - Ft azaz (egyszázezer forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá sportszakemberként 4 NBI-es női bajnoki mérkőzéstől eltiltja. A Fegyelmi Tanács az eltiltás végrehajtását a Fegyelmi Szabályzat 19. § (1) bekezdés alapján 2020. december 31. napjáig próbaidőre felfüggeszti.

8 2020.08.25 MAROSI NÓRA személy - játékos - - 1. fok
XVI.kerületi KMSE

Marosi Nóra a XVI. Kerületi KMSE játékosának ügyében folyamatban lévő, fenti számú fegyelmi eljárása során a Fegyelmi Tanács meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács a Fegyelmi Szabályzat 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást a jelen ügyben folyamatban lévő Büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama alatt Marosi Nóra játékjoga felfüggesztésre került a strand- és a teremkézilabda bajnokságok tekintetében egyaránt. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható, a Fegyelmi Szabályzat 79. § (2) bekezdése alapján.

7 2020.08.25 FEGYVERES-MAKK BALÁZS személy - versenybíró - 2020.12.31 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: dr. Driszku – Törös Klaudia, Markó-Major Bernadett) a Fegyveres-Makk Balázs (kód: 242) sportszakemberrel szemben indult fegyelmi eljárásban meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszakember a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) - (3) bekezdésébe ütköző, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Adatvédelmi Szabályzatának 3. pontjában meghatározott adatbiztonság megsértése miatt fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként: 2020. december 31. napjáig valamennyi sportszakmai tevékenységtől eltiltja A Fegyelmi Tanács a Fegyelmi Szabályzat 77. § (2) bekezdés alapján az eltiltó határozatát valamennyi versenyrendszerre kiterjeszti, és a 78. § (1) bekezdés alapján a fegyelmi büntetést a másodfokú határozat meghozataláig végrehajthatóvá nyilvánítja.

6 2020.08.25 DOBOS ENIKŐ személy - játékos - - 1. fok
HORT Sport Egyesület

Dobos Enikő a HORT SE játékosának ügyében folyamatban lévő, fenti számú fegyelmi eljárása során a Fegyelmi Tanács meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács a Fegyelmi Szabályzat 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást a jelen ügyben folyamatban lévő Büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama alatt Dobos Enikő játékjoga felfüggesztésre került a strand- és a teremkézilabda bajnokságok tekintetében egyaránt. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható, a Fegyelmi Szabályzat 79. § (2) bekezdése alapján.

5 2020.08.25 DARDOR SÁBA IMEN személy - játékos - 2020.12.25 - 2021.08.25 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: dr. Driszku – Törös Klaudia, Markó-Major Bernadett) a Dardor Sába Imen (kód: 18869) sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) - (3) bekezdésébe ütköző, azon belül a Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklet 7.1. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként: az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozóan 2020. december 25. napjáig tartó eltiltással sújtja. A Fegyelmi Tanács az eltiltás végrehajtását a Fegyelmi Szabályzat 19. § (1) bekezdés alapján 2021. augusztus 25. napjáig felfüggeszti.

4 2020.07.16 KOLCZA BOTOND személy - játékos - 2020.07.31 - 1. fok
Miskolci Városi Sportiskola Sport Club

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: dr. Driszku – Törös Klaudia, Kékes Csaba) Kolcza Botond sportolóval szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) - (3) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (2.1.) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) alapján fegyelmi büntetésként: 2020. július 31. napjáig eltiltja mindennemű sporttevékenységtől.

3 2020.07.16 Duna-Pent NKSE sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Lóránth József, tagjai: dr. Driszku – Törös Klaudia, Kékes Csaba) a Duna Pent NKSE sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) - (3) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (7.1.) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 26. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként: 400.000, - Ft azaz négyszázezer forint pénzbüntetéssel sújtja.

2 2020.07.10 KOLCZA BOTOND személy - játékos - - 1. fok

Kolcza Botond (kézilabdázó által elkövetett súlyos sportszerűtlenség) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Fegyelmi Tanács meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményről történt tudomásszerzést követően a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogot magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

1 2020.07.10 NACHTMANN JÓZSEF személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságnak Fegyelmi Tanácsa (melynek elnöke: dr. Driszku – Törös Klaudia, tagjai: Markó – Major Bernadett, Egyed Bence) Nachtmann József sportszakemberrel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszakember a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) - (3) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (2) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés e) alapján fegyelmi büntetésként: 2 azaz (kettő) mérkőzés részvételtől történő eltiltással sújtja a strandkézilabda mérkőzésen.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM
Fegyelmi Szabályzat
2020.06.11.
Fegyelmi büntetések alkalmazási szabályzata - 2013
2016.01.27.
Fegyelmi feljelentő lap - 2018
2018.03.20.
Kérvény - fegyelmi
2016.01.27.
Meghatalmazás - fegyelmi tárgyalásra
2016.01.27.
FEGYELMI BIZOTTSÁG
LÓRÁNTH JÓZSEF DR. elnök
DRISZKU-TÖRÖS KLAUDIA DR. alelnök
KABÓK JÓZSEF alelnök
EGYED BENCE tag
KÉKES CSABA tag
HALMAI JÁNOS tag
MARKÓ-MAJOR BERNADETT tag
STRANIGG FERENC tag
FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG
KEREKES GÁBOR LÁSZLÓ DR. elnök
KOVÁCS LÁSZLÓ tag
LÁNG ZSOLT DR tag
KÉKES PÁL tag
PÉLI SÁNDOR tag
REKTENWALD FANNI DR. tag
www.mksz.hu
- Főoldal
- Napi műsor
- TV közvetítés
- Fegyelmi
MKSZ
- Főoldal
- Hírek
- NEK - Edzőképzés
- Támogatók
- Elnökség
- Elnökségi határozatok
- Megyei szövetségek
- Adatvédelmi szabályzat
- Munkatársak
- Bizottságok
- NB I-es Liga
- Amatőr Tanács
- Felügyelő Bizottság
- MKSZ Támogatói Alapítvány
- MKSZ Sporttudományi Tanácsadó Testület
- Akkreditáció
- Nemzetközi átigazolás
- Kiadványok
- Címjegyzék
- Fontos információk
- Linkgyűjtemény
- Kézitörténelem
- Antidopping
- Csarnokfelújítási program
TAO Szakma Parasport, csörgőlabda Szenior sport
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentumok
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
Válogatott férfi felnőtt Válogatott férfi junior Válogatott férfi ifjúsági Válogatott férfi serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Válogatott női felnőtt Válogatott női junior Válogatott női ifjúsági Válogatott női serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Kézilabda versenyek Kézilabda versenyek - K&H férfi kézilabda liga Kézilabda versenyek - K&H női kézilabda liga Néhány link
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Napi műsor
- Küldés
- Edzőmérkőzések
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- kezitortenelem.hu
Gyermekbajnokság Kisiskolás bajnokság Régió válogatott bajnokság Kézilabda az iskolában
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentum
- Határozat
- Fotó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Videó
- Videó - szakmai
MKSZ - strandkézilabda Játékvezetés Európa Kupa versenyek - férfi Európa Kupa versenyek - női
- Főoldal
- Hírek
- Verseny, bajnokság
- Fotó
- Videó
- Youtube
- Dokumentum
- Oktatás
- Kapcsolat
- Főoldal
- Hírek
- Oktatás, képzés
- Szabályértelmező videóblokk
- Dokumentum
- Nemzetközi játékvezető, delegált
- Keret
- Bizottság
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
Velünk kerek a világ
- Főoldal
- Hírek
- Szakfelügyelők
- Dokumentum
- Fotó
- Videó
- Blog
- Szakmai anyag / dokumentum
- Szakmai anyag / videó