Címjegyzék
FEGYELMI ÉS FELEBBVITELI HATÁTOZATOK
idény szervezet
kiválaszt
sorszám al dátum kire vonatkozik
eltiltva
mettől - meddig
felfüggesztve
mettől - meddig
fok
56 2019.06.24 PAUER ZOLTÁN személy - edző - - 1. fok

Pauer Zoltán (1446) sportszakember (jogellenes befolyásolás kísérlete) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Fegyelmi Tanács meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottsága a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményről történt tudomásszerzést követően a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogot magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

55 2019.06.24 Komárom VSE sportszervezet - - 1. fok

A Komárom VSE (jogellenes befolyásolás kísérlete) folyamatban lévő fegyelmi ügyében a Fegyelmi Tanács meghozta a következő h a t á r o z a t o t A Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottsága a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményről történt tudomásszerzést követően a cselekmény súlyosságára és az ügy bonyolultságára tekintettel a cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogot magához vonta. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen döntés jogszerűsége az érdemi döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.

5 2019.06.13 DKKA NKFT sportszervezet - - 2019.12.31 2. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának Fellebbviteli Tanácsa a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.) sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottsága által 48/18-19. számon hozott határozatával szemben előterjesztett fellebbezése folytán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának 48/2018-19. számon hozott határozatát helybenhagyja.

53 2019.06.04 Orosházi NKC sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa az Orosházi Női Kézilabda Clubbal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 10. 3 pontjába valamint a Versenykiírás 2. számú mellékletének az N.) és S. ) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 80.000,- Ft azaz (nyolcvanezer forint) pénzbüntetésben részesítem.

52 2019.05.22 BOGNÁR NÁNDOR személy - játékos - - 1. fok
Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa kk. Bognár Nándor (27463) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, valamint a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 1.1 pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként 1 azaz (egy) mérkőzés eltiltással sújtja az NBI/B felnőtt osztályban a 2019/2020-as szezonban.

4 2019.05.13 FARKAS MÁTYÁS személy - egyéb - - 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottsága Fegyelmi Tanácsa által 36/18-19. számon hozott határozatot a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 110.§ (1) bekezdés c) alpontjának ii) alpontja alapján, a 62.§ (1) bekezdés rendelkezéseire és 34.§ (1) bekezdés d) pontja rendelkezéseire is tekintettel megsemmisíti, és az első fokon eljárt szervet új eljárás lefolytatására utasítja azzal, hogy a megismételt eljárásban eljáró Fegyelmi Tanács elnöke kijelölésének joga a Fegyelmi Szabályzat 36.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának elnökét illeti meg.

51 2019.05.07 BÍRÓ IMRE személy - edző 2019.05.07 - 2019.05.20 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Bíró Imre (953) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 100.000, - Ft azaz (százezer forint) pénzbüntetésben részesíti, továbbá 2 azaz (kettő) mérkőzés eltiltással sújtja az NB I/B. osztályban.

50 2019.05.07 FTC KN KFT sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa az FTC KN Kft. továbbiakban FTC-Rail Cargo Hungaria sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (10. 1) pontjába, valamint a Versenykiírás 2.sz. melléklet „S” pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 200.000, - Ft azaz (kettőszázezer forint) pénzbüntetésben részesíti.

49 2019.05.07 Békéscsabai ENKSE sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Békéscsabai ENKSE sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (10. 1) pontjába, valamint a Versenykiírás 2.sz. melléklet „S” pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 150.000, - Ft azaz (százötvenezer forint) pénzbüntetésben részesíti.

3 2019.05.02 DVSC KKFT sportszervezet - - 2019.10.31 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának 41/2018-19. számon hozott határozatát részben megváltoztatja. Egy hazai NB I-es bajnoki mérkőzés nézők nélküli, zárt sportlétesítményben történő lejátszásának 2019. december 31-ig tartó próbaidő felfüggesztését 2019. október 31-ig mérsékli. A Fellebbviteli Tanács az első fokú eljárásban kiszabott 200.000,- Ft (kettőszázezer forint) pénzbüntetést változatlanul hagyja.

48 2019.04.30 DKKA NKFT sportszervezet - - 2019.12.31 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a DKKA - Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (továbbiakban DKKA) sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (5. 2) pontjába valamint a Versenykiírás (12.9 )pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 300.000,- Ft azaz (háromszázezer forint) pénzbüntetésben részesíti, melyet a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2019. december 31 -ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

47 2019.04.18 BLAZEVIC ALEN személy - játékos - - 1. fok
Pick Kézilabda Zrt.

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Blazevic Alen (11711) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, valamint a Fegyelmi Büntetések Alkalmazási Szabályzata (6.1.2.) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 2 azaz (kettő) mérkőzés eltiltással sújtja az NB I osztályban.

46 2019.04.18 VARGA MÁRTA személy - edző - - 2019.12.31 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Varga Márta (870) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 2 (kettő) mérkőzés eltiltással sújtja azzal, hogy büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2019. december 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

45 2019.04.12 VARGA MÁRTA személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának Elnöke Varga Márta (870, Vasas SC) kérelme kapcsán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának elnöke Varga Márta kérelmének helyt ad és engedélyezi, hogy edzőként 2019. április 14. vasárnap a Vasas SC-Hajdúnánás SK NBI/B mérkőzésen részt vegyen.

44 2019.04.03 Gyöngysport KN KFT sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Gyöngysport Kft sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (10. 1) pontjába, valamint a Versenykiírás 2.sz. melléklet „S” pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 100.000,- Ft azaz (egyszázezer forint) pénzbüntetésben részesíti.

43 2019.03.27 KÖFÉM SC sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a KÖFÉM SPORT CLUB sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (10. 3.)(11.1)(11.2) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 100.000,- Ft azaz (egyszázezer forint) pénzbüntetésben részesíti.

42 2019.03.27 Eszterházy SC sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa az Eszterházy SC sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján fegyelmi büntetésként Írásbeli figyelmeztetésben részesítem.

41 2019.03.21 DVSC KKFT sportszervezet - - 2019.12.31 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Debreceni VSC Kézilabda Kft sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (10. 1) pontjába, valamint a Versenykiírás 2.sz. melléklet „S” pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) és e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 200.000,- Ft azaz (kettőszáz –ezer forint) pénzbüntetésben részesítem, továbbá egy hazai NB I-es bajnoki mérkőzés nézők nélküli, zárt sportlétesítményben történő lejátszásával sújtja azzal, hogy ez utóbbi /25.§ (1) e) pont/ büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2019. december 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

40 2019.03.13 RÉV MÁTYÁS személy - edző - 2019.03.14 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa RÉV MÁTYÁS (11928) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 2019. március 14-ig tartó eltiltással sújtja.

36 2019.03.13 FARKAS MÁTYÁS személy - egyéb - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa FARKAS MÁTYÁS hivatalos személlyel (játékos ügynök) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, valamint az MKSZ Játékos - Ügynök Licensz Szabályzata (V.9) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 1.000.000,- Ft azaz (egymillió forint) pénzbüntetéssel, továbbá spotszakmai tevékenységétől 1 év határozott időtartamra szóló eltiltással súlytja azzal, hogy büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2 év-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

39 2019.03.07 SÖVEGJÁRTÓ MÁTYÁS személy - játékos - 2019.03.08 - 1. fok
Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Sövegjártó Mátyás (21388) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) –(2) bekezdésébe ütköző valamint a Fegyelmi Büntetések Alkalmazási Szabályzata (6.1.1.) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 2019. március 8-ig tartó eltiltással sújtja.

38 2019.02.27 Kozármisleny SE sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Kozármisleny SE -vel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 10. 2 pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 80.000,- Ft azaz (nyolcvanezer forint) pénzbüntetésben részesítem.

37 2019.02.21 VÉCSEI VENCEL személy - játékos - 2019.02.22 - 1. fok
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport NK KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Vécsei Vencel (25511) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző valamint a Fegyelmi Büntetések Alkalmazási Szabályzata (6.1.4.) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 1 (egy) mérkőzés (2019. február 22-ig) eltiltással sújtja.

35 2019.02.07 HORVÁTH BERNADETT személy - játékos - 2019.02.07 - 2019.12.31 1. fok
Mosonmagyaróvári KC SE

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Horváth Bernadett (5693) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző valamint a Fegyelmi Büntetések Alkalmazási Szabályzata (6.1.4.) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 2 azaz (kettő) mérkőzés eltiltással sújtja az NBI. osztályban, azzal, hogy büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2019. december 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

34 2019.02.07 Mosonmagyaróvári KC SE sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Mosonmagyaróvári KC SE sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, valamint a Versenykiírás 2.sz. mellékletének az L.) és N.) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján fegyelmi büntetésként Írásbeli figyelmeztetésben részesítem.

33 2019.02.07 ZSADÁNYI SÁNDOR személy - edző - 2019.02.11 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Zsadányi Sándor (5970) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó (mindennemű sporttevékenységtől) 2019. február 11-ig eltiltással sújtja.

32 2019.01.31 HORVÁTH BERNADETT személy - játékos - - 1. fok
Mosonmagyaróvári KC SE

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának Elnöke Horváth Bernadett (5693) kérelme kapcsán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának elnöke Horváth Bernadett kérelmének helyt ad és engedélyezi, hogy játékosként a soron következő női felnőtt NB I-es mérkőzésen részt vegyen. A határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

31 2019.01.30 Várda KKFT Kisvárda sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Várda KKFT Kisvárdával szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 10. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) és d) pontja alapján fegyelmi büntetésként 150.000,- Ft azaz (egyszáz-ötvenezer forint) pénzbüntetésben részesítem, továbbá a Várda KKFT Kisvárda – KÖFÉM SC 2019.02.17-én lejátszandó NB I-es bajnoki mérkőzésen köteles a sportszervezet szövetségi ellenőr fogadására és annak eljárási költségeinek viselésére.

2 2019.01.29 Budai Farkasok NKFT sportszervezet - - 2. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának Fellebbviteli Tanácsa a Budai Farkasok Kézilabda Klub és Utánpótlásnevelő Központ Nonprofit Kft. sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által VB-209./2018-19. (XII. 11.) számon hozott határozatával szemben előterjesztett fellebbezése folytán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottságának VB-209./2018-19. (XII. 11.) számon hozott határozatát helybenhagyja.

1 2019.01.16 Vasas SC sportszervezet - - 2. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának Fellebbviteli Tanácsa a Vasas Sport Club sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága által VB-147./2018-2019. (XI.20.) számon hozott határozatával szemben előterjesztett fellebbezése folytán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságának VB-147./2018-2019. számon hozott határozatát részben megváltoztatja; a Szentendrei NKE- Vasas Sport Club NBI/B-s női felnőtt bajnoki mérkőzéssel kapcsolatos mulasztás miatt kirótt 100.000,- Ft pénzbüntetést nem érinti, a Büki TK- Vasas Sport Club női Magyar Kupa mulasztással kapcsolatban kirótt 100.000,- Ft pénzbüntetést a Fellebbviteli Bizottság hatályon kívül helyezi, így a Vasas Sport Clubot 1x100.000 megfizetésére kötelezi.

30 2019.01.15 FTC KN KFT sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa az FTC KN KFT sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 10. és 11. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) és d) pontja alapján fegyelmi büntetésként 150.000,- Ft azaz (egyszáz-ötvenezer forint) pénzbüntetésben részesítem, továbbá a tavaszi szezonban az FTC KN KFT – Győri ETO KC NB I-es bajnoki mérkőzésen köteles a sportszervezet szövetségi ellenőr fogadására és annak eljárási költségeinek viselésére.

29 2019.01.15 Győri ETO KC sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Győri ETO KC sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 10. pontjába, a Versenykiírás 14.sz. mellékletének 1. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) pontja alapján fegyelmi büntetésként 150.000,- Ft azaz (egyszáz-ötvenezer forint) pénzbüntetésben részesítem.

28 2019.01.15 SZURCSIK ISTVÁN személy - edző 2019.01.15 - 2019.02.25 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Szurcsik István (1591) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó (mindennemű sporttevékenységtől) 2018. február 25-ig eltiltással sújtja.

27 2018.12.19 IHÁSZ VILMOS személy - játékos 2018.12.19 - 2019.02.18 - 1. fok
Százhalombattai Kézilabda Egyesület

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa kk. Ihász Vilmos (20577) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 1. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként 2019.02.18-ig napjáig tartó, valamennyi MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó eltiltással sújtja.

26 2018.12.19 RACH BÁLINT JÁNOS személy - játékos - 2019.02.18 - 1. fok
Budapesti Honvéd Sportegyesület

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Rach Bálint János (11010) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 2 (kettő) mérkőzés (2019. 02. 18.-ig) eltiltással sújtja.

9 2018.12.18 KÖFÉM SC sportszervezet - - 2. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának Fellebbviteli Tanácsa a Köfém SC (Alba Fehérvár KC) sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által VB-155./2018-19. (XI.27.) számon hozott határozatával szemben előterjesztett fellebbezése folytán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottságának VB-155./2018-19. (XI.27.) számon hozott határozatát helybenhagyja, és a Köfém SC (Alba Fehérvár KC)-t 75.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

25 2018.12.12 GRÜNFELDER-TÓTH ALEXANDRA személy - játékos - - 1. fok
Mohácsi Torna Egylet

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Grünfelder-Tóth Alexandra (10371) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján fegyelmi büntetésként Írásbeli megrovásban részesítem.

24 2018.12.05 ROZGONYI ZSOMBOR személy - játékos - 2018.12.06 - 1. fok
Füredi KSE

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa kk. Rozgonyi Zsombor (15748) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 1 (egy) mérkőzés (2018. december 6-ig) eltiltással sújtja.

23 2018.12.05 KUN DÁNIEL ANDRÁS személy - játékos - 2018.12.07 - 1. fok
Balmazújvárosi Kézilabda Klub

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa kiskorú Kun Dániel András (23683) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 1 (egy) mérkőzés (2018. december 7-ig) eltiltással sújtja.

8 2018.11.29 Szombathelyi KKA sportszervezet - - 2. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának Fellebbviteli Tanácsa a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által 107/2018-2019. számon hozott határozatával szemben előterjesztett fellebbezése folytán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny albizottságának 107/2018-2019. számon hozott határozatát helybenhagyja.

22 2018.11.28 Rév TSC sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a RÉV TSC sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 10. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján fegyelmi büntetésként Írásbeli figyelmeztetésben részesítem.

21 2018.11.28 MEGYESI GÁBOR személy - játékos - 2018.12.02 - 1. fok
Rév és Társai Sport Club

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Megyesi Gábor (25075) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként a soron következő 1 (egy) mérkőzés (2018. december 2-ig) eltiltással sújtja az I.osztályú ifjúsági bajnokságban.

20 2018.11.22 PÁL ÁDÁM személy - játékos - - 1. fok
Komló Sport KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Pál Ádám (4235) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 2 (kettő) soron következő Liga Kupa mérkőzésről eltiltással sújtja.

19 2018.11.21 SPETH EVELIN személy - játékos - 2018.11.26 - 1. fok
Szeged Kiskundorozsma Kézilabda SE

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Speth Evelin (10722) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 1 (egy) mérkőzés (2018. november 26-ig) eltiltással sújtja.

18 2018.11.21 HUSZÁR BENJÁMIN személy - edző - 2018.11.27 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Huszár Benjámin (11332) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 1 (egy) mérkőzés (2018. november 27-ig) eltiltással sújtja.

17 2018.11.21 DAJKA ISTVÁN személy - edző - 2018.12.03 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Dajka István (45387) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 2 (kettő) mérkőzés (2018. december 3-ig) eltiltással sújtja.

16 2018.11.21 TAKÁCS BENCE személy - játékos - 2018.11.29 2018.11.21 - 2019.01.31 1. fok
Eger Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Takács Bence (2049) játékossal szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 2. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 2 (kettő) mérkőzés eltiltással sújtja azzal, hogy büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2019. január 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

15 2018.11.14 MIHÁLY ATTILA személy - edző - 2018.12.31 - 2019.01.31 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Mihály Attila (740) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 1 (egy) mérkőzés eltiltással sújtja azzal, hogy büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2019. január 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

14 2018.11.14 TAKÁCS BENCE személy - játékos - - 1. fok
Eger Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának Elnöke Takács Bence (2049) kérelme kapcsán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának elnöke Takács Bence játékos kérelmének helyt ad és engedélyezi, hogy játékosként szerepeljen a soron következő Magyar Kupa mérkőzésen. A határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

13 2018.11.07 SZÜCS BENCE személy - játékos - 2018.11.19 - 1. fok
Kézilabda Klub Ajka

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottsága SZÜCS BENCE (37815) játékossal (Ajka KK) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként 2018. november 19. napjáig tartó, valamennyi MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó eltiltással sújtja.

12 2018.11.07 POÓR TAMÁS személy - edző - 2018.11.26 - 2018.12.31 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Poór Tamás (1473) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként három (3) mérkőzésre vonatkozó sportszakmai tevékenységtől való eltiltás súlytja valamennyi MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozóan azzal, hogy büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (1) bekezdés alkalmazásával 2018. december 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

11 2018.11.07 MIKOLIK Á. KATALIN személy - edző - 2018.11.26 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa Mikolik Ágnes Katalin (34008) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet 3. pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 2018. november 26. napjáig valamennyi MKSZ, illetőleg területi szervei által rendezett kézilabda versenyrendszerre vonatkozó eltiltással sújtja.

10 2018.10.26 MIKOLIK Á. KATALIN személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága Mikolik Ágnes Katalin (34008) hivatalos személlyel (edző) szemben a VS Dunakeszi I- Mikolik Sport School Kft. fiú serdülő III. osztály mérkőzésen történtek okán a Heves Megyei Kézilabda Szövetség Fegyelemi Bizottsága előtt folyamatba tett eljárást a Fegyelmi Szabályzat 7.§ (3) bekezdése értelmében magához vonja.

7 2018.10.25 Ceglédi KCSE sportszervezet - - 2. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának Fellebbviteli Tanácsa a Ceglédi KCSE sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága által VB-96./2018-19. (X.10.) számon hozott határozatával szemben előterjesztett fellebbezése folytán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottságának VB-96./2018-19. (X.10.) számon hozott határozatát helybenhagyja.

9 2018.10.17 SZABÓ CSABA személy - edző - 2018.11.12 - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa Szabó Csaba (15371 DEAC NK KFT) hivatalos személlyel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12.§ (2) bekezdésébe, ezen belül az 1.sz. melléklet 3.1. pontjába ütköző vétséget (hivatalos személy megsértése) fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként, 2018. november 12. napjáig sportszakmai tevékenységtől való eltiltással súlytja.

7 2018.10.17 POÓR TAMÁS személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának Elnöke POÓR TAMÁS (1473) kérelme kapcsán meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának elnöke Poór Tamás edző, hivatalos személy kérelmének helyt ad és engedélyezi, hogy hivatalos személyként (edző) a fegyelmi eljárás lefolytatásáig sportszakemberként eljárjon. A határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

8 2018.10.10 SZABÓ CSABA személy - edző - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa Szabó Csaba (15371 DEAC NK KFT) hivatalos személlyel szemben 2018. október 2. napján 3/2018-19 számon hozott határozatát hivatalból megsemmisíti és új eljárás lefolytatásáról dönt.

6 2018.10.09 VARGA JÓZSEF személy - edző - 2018.10.21 - 2018.12.31 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa (a továbbiakban: Fegyelmi Tanács) Varga József (747, Kecskeméti NKSE) hivatalos személlyel (edző) szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába, szabályába ütköző, fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként az NB I/B-s kézilabda versenyrendszerre vonatkozó 2 (kettő) mérkőzés eltiltással sújtja azzal, hogy büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (1) bekezdés alkalmazásával 2018. december 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.

5 2018.10.09 KOZÁK DÁVID személy - játékos - 2018.10.12 - 1. fok
FTC Kézilabdasport Nonprofit KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa (a továbbiakban: Fegyelmi Tanács) (47954) KOZÁK DÁVID FTC KN Kft. játékos ellen indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába, ezen belül a Kézilabdázás Szabálykönyve Játékszabályok 8:6. pontjába ütköző „gondatlan, veszélyes akció elkövetése” fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján fegyelmi büntetésként, 2018. október 12-ig szóló, valamennyi versenyrendszerre vonatkozó eltiltással sújtja, büntetését fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.

4 2018.10.09 HALÁSZ LEVENTE személy - játékos - 2018.10.14 - 1. fok
Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa (a továbbiakban: Fegyelmi Tanács) HALÁSZ LEVENTE (13519) játékos Dabasi KC VSE ellen indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. §-ába, ezen belül a Kézilabdázás Szabálykönyve Játékszabályok 8:6. pontjába ütköző „gondatlan, veszélyes akció elkövetése” fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként, 2018. október 14-ig szóló, az NBI versenyrendszerre vonatkozó eltiltással sújtja, büntetését fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.

3 2018.10.02 SZABÓ CSABA személy - kispad - 2018.10.05 - 1. fok
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport NK KFT

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa Szabó Csaba (15371 DEAC NK KFT) hivatalos személlyel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy eljárás alá vont a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12.§ (2) bekezdésébe, ezen belül az 1.sz. melléklet 3.1. pontjába ütköző vétséget (hivatalos személy megsértése) fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján fegyelmi büntetésként, 2018. október 5. napjáig sportszakmai tevékenységtől való eltiltással súlytja.

2 2018.10.02 Kecskeméti TE sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa (a továbbiakban: Fegyelmi Tanács) a Kecskeméti TE (28) ellen indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 10. §-ába, illetve a hatályos Mérkőzésrendezési Előírások „B” pont szabályába ütköző vétséget követett el, ezért a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. §. (1) bekezdés o) pontja alapján 80.000.-Ft, azaz nyolcvanezer forint pénzbüntetéssel sújtja.

1 2018.10.02 Kalocsai KC sportszervezet - - 1. fok

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságának kijelölt Fegyelmi Tanácsa (a továbbiakban: Fegyelmi Tanács) a Kalocsai KC (319) ellen indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 10. §-ába, illetve a hatályos Mérkőzésrendezési Előírások „S” pont szabályába ütköző vétséget követett el, ezért a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. §. (1) bekezdés o) pontja alapján 60.000.-Ft, azaz hatvanezer forint pénzbüntetéssel sújtja.

6 2018.09.06 Vasas SC sportszervezet - - 2. fok

A Fellebbviteli Bizottság Fellebbviteli Tanácsa a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny albizottságának 6/2018-2019. számon hozott határozatát helybenhagyja.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM
Fegyelmi Szabályzat 2019.05.31.
2019.06.25.
Fegyelmi büntetések alkalmazási szabályzata - 2013
2016.01.27.
Fegyelmi feljelentő lap - 2018
2018.03.20.
Kérvény - fegyelmi
2016.01.27.
Meghatalmazás - fegyelmi tárgyalásra
2016.01.27.
FEGYELMI BIZOTTSÁG
PRÉMECZ ATTILA DR. elnök
KABÓK JÓZSEF alelnök
EGYED BENCE tag
KÉKES CSABA tag
HALMAI JÁNOS tag
LÓRÁNTH JÓZSEF tag
DRISZKU-TÖRÖS KLAUDIA DR. tag
MARKÓ-MAJOR BERNADETT tag
STRANIGG FERENC tag
FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG
KEREKES GÁBOR LÁSZLÓ DR elnök
KOVÁCS LÁSZLÓ tag
LÁNG ZSOLT DR tag
KÉKES PÁL tag
PÉLI SÁNDOR tag
SOÓS BALÁZS tag
NYITRAI PETRA titkár
www.mksz.hu
- Főoldal
- Napi műsor
- TV közvetítés
- Fegyelmi
MKSZ
- Főoldal
- Hírek
- NEK - Edzőképzés
- Támogatók
- Elnökség
- Elnökségi határozatok
- Megyei szövetségek
- Adatvédelmi szabályzat
- Apparátus
- Bizottságok
- NB I-es Liga
- Amatőr Tanács
- Felügyelő Bizottság
- MKSZ Támogatói Alapítvány
- MKSZ Sporttudományi Tanácsadó Testület
- Akkreditáció
- Nemzetközi átigazolás
- Kiadványok
- Címjegyzék
- Fontos információk
- Linkgyűjtemény
- Kézitörténelem
- Antidopping
- Csarnokfelújítási program
TAO Szakma Parasport, csörgőlabda Szenior sport
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentumok
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
Válogatott férfi felnőtt Válogatott férfi junior Válogatott férfi ifjúsági Válogatott férfi serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Válogatott női felnőtt Válogatott női junior Válogatott női ifjúsági Válogatott női serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Kézilabda versenyek Kézilabda versenyek - K&H férfi kézilabda liga Kézilabda versenyek - K&H női kézilabda liga Néhány link
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Napi műsor
- Küldés
- Edzőmérkőzések
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- kezitortenelem.hu
Gyermekbajnokság Kisiskolás bajnokság Régió válogatott bajnokság Kézilabda az iskolában
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentum
- Határozat
- Fotó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Videó
- Videó - szakmai
MKSZ - strandkézilabda Játékvezetés Európa Kupa versenyek - férfi Európa Kupa versenyek - női
- Főoldal
- Hírek
- Verseny, bajnokság
- Fotó
- Videó
- Youtube
- Dokumentum
- Oktatás
- Kapcsolat
- Főoldal
- Hírek
- Oktatás, képzés
- Szabályértelmező videóblokk
- Dokumentum
- Nemzetközi játékvezető, delegált
- Keret
- Bizottság
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
Velünk kerek a világ
- Főoldal
- Hírek
- Szakfelügyelők
- Dokumentum
- Fotó
- Videó
- Blog
- Szakmai anyag / dokumentum
- Szakmai anyag / videó